Dine out with Jayasurya – GST , Paliyekkara Toll issues

IndianentertainmentportalDecember 6, 2017Views 79

നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന GST നികുതിക്കനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ?

Jayasurya​ പറയുന്നതിൽ കാര്യം ഇല്ലേ?

Jayasurya പറയുന്നതിൽ കാര്യം ഇല്ലേ? പാലിയെക്കര ടോൾ എത്ര കാലം ടോൾ പിരിക്കും? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന #GST & നികുതിക്കനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഈ Video കാണു ഷെയർ ചെയ്‌യൂ. Dine Out With Jayasurya. Full video – https://youtu.be/Z8ImV6NnBkQ #KappaTV #Exclusive.

Posted by Kappa TV on 5 डिसेंबर 2017

 

Full Video

 

Dine out with Jayasurya – GST , Paliyekkara Toll issues

Categories

Leave a comment

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.